Skip to main content

Privacyverklaring

Novicon B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen. Wij raden u aan om deze verklaring goed door te lezen. Mocht je daarna nog vragen hebben kan je altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Novicon B.V. Sacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal Tel: 0541-573030
Email: info@novicon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar dit kunnen ook andere gegevens zijn zoals klikgedrag en bezoekgegevens (cookies). Voor het verzamelen en gebruiken van deze cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Door je persoonsgegevens op te geven via de website www.novicon.nl gaat u ermee akkoord dat Novicon deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Telefoongegevens
  • Adresgegevens
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Novicon B.V verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het beantwoorden of afhandelen van contactformulieren of e-mails
  • Het verzenden van onze brochure en of andere informatie
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het analyseren van gedrag op de website, om daarmee de website te kunnen verbeteren (zie ook onze cookieverklaring)

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

De duur van het verwerken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Novicon bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden daarom ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novicon.nl Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Wat doen wij om te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Noviconneemt de bescherming van uw persoonsgegevens daarom zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de gegevens via een veilige verbinding worden verstuurd en opgeslagen worden in een beveiligde database. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Delen persoonsgegevens met derden

Novicon verkoopt uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen uw persoonlijke gegevens met derden gedeeld worden. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen dat zij net zo veilig en vertrouwd met uw gegevens omgaan als wij. Daarbij blijft Novicon verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om de van u verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Novicon. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@novicon.nl. Ook om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@novicon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier werkweken.

Novicon wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te controleren, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 10-01-2022