We doen het veilig

of we doen het niet

Contact

Novicon B.V.  
Sacharovstraat 4  
7575 EA Oldenzaal                         
 
T   0541-573030
E  info@novicon.nl
    www.novicon.nl
 

Renovatie & uitbreiding bij winkelcentrum Savorin Lohmanplein te Den Haag

04-11-2020

De renovatie van het winkelcentrum bestaat uit vier fases, de eerste fase is afgerond en Novicon heeft opdracht gekregen voor fase twee en drie, alle fases zijn op elkaar afgestemd en lopen uiteindelijk in elkaar over. De renovatie wordt in verschillende fases uitgevoerd omdat het een omvangrijk project is in het stedelijk gebied van Den Haag. Hier dient rekening gehouden te worden met de diverse belanghebbenden zoals omwonenden, het winkelend publiek, voetgangers, fietsers en al het overige verkeer. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is er in samenspraak met de gemeente en opdrachtgever een bouwveiligheidsplan opgesteld.
 
De werkzaamheden die Novicon zijn toebedeeld in fase twee is het realiseren van een parkeergarage. Deze parkeergarage wordt opgebouwd uit een staalconstructie dat wordt voorzien van kanaalplaatvloeren, diverse trappenhuizen en een loopbrug. Uiteindelijk wordt er in deze fase 187 ton staal verwerkt. In fase 3 wordt het bestaande parkeerdek aangepakt en wordt er extra staal gemonteerd en op spanning gehouden om de gehele constructie dragend te kunnen houden om uiteindelijk een gedeelte uit het parkeerdek weg te kunnen halen. Hier worden de twee zogenoemde tapis roulant-loopbanden geplaatst. Deze loopbanden zorgen ervoor dat bezoekers zich gemakkelijk vanuit het winkelcentrum met hun winkelwagen naar het parkeerdek kunnen begeven.  Novicon monteert in deze fase 55 ton staal en voorziet de loopbrug en het roltrappenhuis van staaldak.
 
De bijzonderheid aan dit project is dat het een complexe renovatie en uitbreiding is omdat het winkel- en woongebied volop in bedrijf is. Naar verwachting zal Novicon begin december starten met de werkzaamheden, de complete renovatie van het winkelcentrum zal halverwege 2021 worden afgerond.« terug naar overzicht