We doen het veilig

of we doen het niet

Studentenhuisvestiging te Wageningen

Met de bouw van deze 311 studentenwoningen is voorzien in de behoefte van een (nog steeds) nijpend tekort aan zelfstandige en betaalbare studentenwoningen in Wageningen.
De staalconstructie die bestaat uit 4 draaipoorten, 3 stuks trappenhuizen compleet met leuningwerk, balustrades en bordessen en stalen galerijen die zijn voorzien van hekwerken en lichtstraten.  De beplating die gemonteerd is vindt je rondom de kozijnen weer, bij ruim 214 units zijn de aluminium geveldelen gemonteerd in de kleur Ral-7016. Bij 35 units zijn deze geveldelen voorzien van de kleur Ral 9010 en bij 71 units zijn rondom de kozijnen houten geveldelen gemonteerd.
De 22m¹ boeien en 12 stuks 10 m¹ verticale kaders zijn gezet uit een aluminium vlakke plaat en voorzien van de kleur Ral 9010.
« Terug